מוג'הדין

מוג'הדין צילום: יוני פסי
אלון אבנת – שירה
אורי קריסטל – מחשב
הראל שרייבר - בס

מוג'הדין ברשת:

BandCamp

Facebook

YouTube