Acollective

Acollective
שנת הקמה: 2009

לאחר שנת העדרות שנמשכה כמו נצח, הקולקטיב חוזרים לאינדינגב עם אלבומם החדש, Pangaea, שאך זה עתה שוחרר לאוויר העולם והושק בארץ ובעולם, וזכה לביקורות נרגשות שם וגם כאן. כידוע למהדרין, יש קולקטיב ויש אינדינגב, אבל אין כמו הקולקטיב באינדינגב... גם הפעם, עם שירים חדשים ואהבות ישנות, צפויה להיות שוב מהומה רבתית של התיישבות חלוצית ברוח דרומית, שתרים את מפלס האבק המדברי למקומות כה גבוהים, עד שכל בעלי הזקנים (בקולקטיב ובכלל) יאלצו לשקול להורידם כליל.

Acollective ברשת:

אתר ראשי

Facebook

BandCamp